top of page
IMG_0099.jpg
קיוקושין קראטה תל אביב - לוגו

מחנות וסדנאות

בית הספר שייך לארגון קיוקושין קאי קראטה ישראל בהובלת שיהאן רונן כץ. המחנות מתקיימים במסגרת הארגון הארצי. בכל שנה מתקיימים שני מחנות בני שלושה עד ארבעה ימים מלאים, במהלכן מתקיימות בחינות דרגה.

המחנות מועברים על ידי מיטב המורים מהארץ ומחו"ל. מעבר למחנות ישנם סדנאות העמקה ואירועים שונים במסגרת הארגון הארצי לאורך השנה.

bottom of page