top of page
Karate-7.JPG

כללי התנהגות בדוג'ו

אנא קרא/י בקפידה את כללי ההתנהגות לפני הגעתך לדוג'ו:

 1. בכניסה וביציאה מהדוג'ו, המתאמן/נת קד קידה וקורא אוס. מתוך קריאת כבוד אל הדוג'ו ואל המתאמנים. 

 2. כאשר התלמיד/ה מאחר/ת לשיעור (או נכנס/ת במהלך האימון) שב/י בסייזה עם גבך לכיתה והמתן/יני במוקסו. בקבלך אישור להכנס, קוד/י בסייזה וקרא/י אוס! ,עמוד, פנה/י לכוון הדוג'ו וקוד/י קידה עם אוס! חזק.

 3. אכילה, שתייה ולעיסת מסטיק במהלך האימון אסורה אלא אם הוגדר אחרת על ידי המורה.

 4. יש לשמור על שיח מכובד והולם בדוג'ו, אלימות מכל סוג שהיא אסורה בהחלט! 

 5. למען הבטיחות אסור לענוד תכשיטים או שעון כל זמן שהנך לבוש בחליפה. 

 6. יש להתפנות לפני האימון ולהמנע מאכילה לפחות שעתיים לפני האימון.

 7. הקפד/י לשמור על ידיים וכפות רגליים רחוצות ונקיות, ודאג/י שציפורנך יהיו חתוכות לקראת האימון. 

 8. כאשר עליך לסדר את החליפה או החגורה, הסתובב לאחור ועשה זאת.

 9. יש להגיע לאימונים בחליפה רחוצה, נקיה ומסודרת. שמור/י את החגורה מאווררת ונקיה.

 10. כאשר הינך מתבקש/ת להציג תנועה, לקום בתחילה או במהלך האימון או לבצע כל פעולה תמיד עשה/י זאת מהר ככל האפשר!

 11. אימון קרבי מתקיים אך ורק בנוכחות מורה.

 12. שמור על ערנות ונוכחות באימון עד סיום הקידה האחרונה והקשב/י בקפידה להסברים והוראות המורה. 

 13. הפנייה למורה תעשה בצורה הבאה, בשם "סנפאי", "סנסאי" או "שיהאן" בהתאם לדרגה. בפנייה לתלמיד ותיק יותר השתמש/י בכינוי סנפאי ולאחר מכן שמו/ה הפרטי. 

bottom of page