top of page
Karate-19.JPG

טופס רישום והסכם השתתפות בפעילויות הדוג'ו

בשעה טובה אתם עומדים להצטרף למשפחת קיוקושין קראטה תל אביב.

מטרתה של מסורת הקראטה העתיקה היא להעניק לאדם כוחות פיזיים ומנטליים אשר יאפשרו לו לצלוח את מסע החיים באומץ, בבטחון ובאמונה גדולה בעצמו וביכולתיו.

 על מנת להצטרף יש למלא את הפרטים האישיים והצהרת בריאות בתחתית הדף.

בהצלחה!

תקנון ומדיניות השתתפות:

 • שנת הפעילות של קבוצת הילדים והנוער מתחילה בתחילת חודש ספטמבר בכל שנה ומסתיימת בסוף חודש יולי בכל שנה.

 • שנת הפעילות של קבוצת הבוגרים הינה לאורך כל חודשי השנה למעט פגרה קצרה במהלך חודש אוגוסט.

 • בחינות דרגה מתקיימות מספר פעמים בשנה במסגרת הארגון הארצי לקיוקשין קאי קראטה - מחנות אלו בתשלום נוסף מעבר לתשלום החודשי הקבוע.

 • יש להגיע לשיעור לפחות 10 דקות לפני תחילתו.

 • ציוד חובה: חליפת קראטה, כפפות ומגני רגליים. 

 • הגבייה תעשה בתחילת כל חודש באמצעות ביט או פייבוקס. לא ניתן לבטל או לקבל החזר על תשלום חודשי שבוצע, למעט במקרים בהם נמסרה הודעה על ביטול עד 10 ימים ממועד התשלום.

 • עלות ההשתתפות בפעילות קבוצת הבוגרים הינה 450 שקלים לחודש.

 • עלות ההשתתפות בפעילות קבוצת הילדים והנוער הינה 300 שקלים לחודש.

 • העלות החודשית של הפעילות כוללת את ימי החופשות והחגים, אי לכך, אין השלמות על ימים אלו ואין שינוי במחיר החודשי.

 • להנהלת הדוג'ו הזכות להפסיק את החוג, לאחד קבוצות או לשנות שעת קיום החוג במהלך השנה על פי שיקול דעתה ובהודעה של 30 יום מראש.

 • חליפה, מגינים, תחרויות, מבחני חגורה וימי העשרה גבו בתשלום נפרד.

 • על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד לכניסה לדוג'ו ולוודא כי המורה מודע להגעתו של הילד.

 • ילדים אשר מגיעים בכוחות עצמם, הינם באחריות הוריהם עד כניסתם לסטודיו ו/או החדר אשר בו מתקיים השיעור .

 • שיעור ניסיון - ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד ללא תשלום.

 • להנהלת המרכז הזכות להפסיק השתתפות חבר/ה בפעילות אשר מפריע/ה למהלך התקין של הפעילות.

 • **הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי, הבנתי והסכמתי לנהלי הרישום, הביטול ולכל הכתוב בתקנון.

טופס רישום:

מין
פרסום - אנו מצלמים את הפעילות המתקיימת במהלך השנה לצורך פרסום ותיעוד
תודה על הרשמתך לקיוקושין קראטה תל אביב!
צוות המאמנים שלנו יחזור אליך בהקדם.
bottom of page