top of page
Karate-19.JPG
קיוקושין קראטה תל אביב - לוגו

תחרויות

במהלך השנה מתקיימות תחרויות ארציות בקאטות ובקרבות. התחרויות מהוות הזדמנות יוצאת דופן להעמקה ולמידה אישית, במהלך התחרויות התלמידים זוכים לבחון את עצמם מול תלמידים מכל הארץ ולהתמודד עם אתגרים ייחודיים.

bottom of page