top of page
  • תמונת הסופר/תקיוקושין קראטה

מבנה אימון קיוקושינקאי קלאסי

  1. חימום: אימון החימום בקיוקושינקאי הוא קבוע ומכיל בתוכו רצף של תרגילים שאמורים להביא את הלוחם להכנה מיטבית לאימון. 

  2. קיהון (תנועות הבסיס): חזרה על כלל התקפות והגנות הידיים ועל הבעיטות במצב סטטי (לרוב יתבצע באחת מעמידות המוצא הקלאסיות).

  3. אידו-גייקו: עבודה בתנועה, המשלבת טכניקות שונות (ידיים ורגליים), התנועה תעשה באחת מעמידות המוצא השונות. הטכניקות יכולות להיות פשוטות מאוד עד מורכבות מאוד, תלוי ברמת התלמידים ובמטרת האימון.

  4. קאטה: שילוב של תנועות, חסימות והתקפות המדמות קרב מול מספר יריבים. ישנם מספר קבוע של קטות מסורתיות ועתיקות. לכל קאטה יש את הפילוסופיה והדגשים העומדים מאחוריה. הקטות מותאמות לרמתו של המתאמן, כלומר לכל דרגה יש את הקאטות הרלוונטיות אליה, בהן הלוחם צריך לשלוט.

  5. קומיטה (קרב).Comments


bottom of page